Projekt współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykłady Expertów

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Wykłady Expertów odbywać się będš w dniach: 16-18.02.2010 w sali seminaryjnej

I Zakładu Radiologii Klinicznej (IIIp) w godzinach 1100-1600

Prof. dr hab. Marek Gołębiowski

Prof. Patrick Pessaux

Service de Chirurgie Générale, Hépatique et Endocrinienne Hôpital de Hautepierre Av Moliere 67098 STRASBOURG cedex

Prof. Christophe Aube

Département de Radiologie CHU - 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 9


Tematy:

1. Imaging techniques of the liver lesions. Methods and interpretation

2. Radiological diagnosis and differentiation of liver tumors

a. Primary benign and malignant liver tumors

b. Liver metastases

3. Contemporary therapeutic methods in liver tumors

4. Radiological staging of liver tumors and treatment planning

5. Imaging of tumor response to treatment

6. Patient qualification for liver resection (in patients normal liver function and with cirrhosis)

7. TACE, RFA in treatment of liver tumors

8. HCC: diagnosis, staging and treatment

9. CCC treatment

10. Treatment of metastases of the large bowel cancer

11. Treatment of endocrine metastases

12. Liver transplantation in treatment of the liver tumors W przerwie wykładów przewidziany jest poczęstunek..