Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek na wyjazd

Podróże służbowe - formularze dla pracowników uczelni

Krajowe

Oświadczenie

Oświadczenie w sprawie rozliczenia kosztów delegacji

Wniosek w sprawie wyjazdu służbowego (nauczyciele akademiccy)

Wniosek w sprawie wyjazdu służbowego (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z własnego samochodu

Umowa w sprawie korzystania z prywatnego środka transportu do celów służbowych

Umowa w sprawie korzystania z prywatnego środka transportu do celów delegacyjnych

Zagraniczne

Zasady i dokumenty obowiązujące przy zagranicznych wyjazdach naukowych dla pracowników etatowych WUM

Formularze dla osób wyjeżdżających za granicę - pracownicy WUM

Formularze dla osób wyjeżdżających za granicę - pozostali

Zakupy biletów

Podróże służbowe - formularze dla osób niebędących pracownikami uczelni (np. studentów, doktorantów)

Krajowe i zagraniczne

Wniosek o zawarcie umowy w sprawie wyjazdu służbowego

Umowa w sprawie wyjazdu służbowego

Rachunek kosztów krajowej podróży służbowej

Rachunek kosztów zagranicznej podróży służbowej

Korzystanie z prywatnego środka transportu do celów służbowych

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych

Umowa w sprawie korzystania z prywatnego środka transportu do celów służbowych

Oświadczenie w sprawie wykorzystania ryczałtu na przejazdy własnym samochodem w celach służbowych

Korekta oświadczenia w sprawie wykorzystania ryczałtu na przejazdy własnym samochodem w celach służbowych