Projekt współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Linki

Annals of TransplantationZakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego

Polskie Towarzystwo Hepatologiczna